Om mig

Jag heter Gunilla Maria Åkesson, jag bor och arbetar som Rosenterapeut i Komstad utanför Gärsnäs på Österlen.
Jag och har arbetat med Rosenmetoden sedan 2011.
Jag arbetar också som konstnär med lera som material. Båda dessa arbeten handlar väldigt mycket om det samma. Att intuitivt känna in och lyssna till vad som är viktigt.

Varför jag började arbeta med Rosenmetoden handlade mycket om att jag alltid har varit intresserad av livet och livets processer. Det har gjort att jag alltid har sökt och hittat. Jag har aldrig kunnat acceptera att saker bara är som de är, utan har alltid velat vidare och velat förstå varför det är som det är.

Rosenmetoden har gett mig verktygen och förmågan att våga vara tillsammans med mig själv i det som till varje tid är. Att våga acceptera det som uppstår och följa med in i det obehagliga och känslomässiga rum, av sorg, glädje, smärta, kärlek, svek, avvisning, uppmuntran, styrka, kraft, svaghet, sårbarhet etc. 

Allt det som är jag.

Att kunna ge min acceptans och kärlek till dessa känslor, för att kunna släppa taget och bli lite friare i mitt eget liv. För att det är just där, i acceptansen som vi kan uppnå den förändring vi så ofta längtar efter.

Allt handlar om att våga ta ett steg i taget in i det här rummet som är jag och som från början alltid har varit jag.

För min egen del har det handlat om att våga utforska dessa känslomässiga, emotionella rum med en stor portion nyfikenhet och tålamod. I min egen takt har jag gett dem uppmärksamhet och acceptans, och sakta har jag klarat att släppa taget om det som inte längre är jag.

Det har gett mig tillgång till så mycket mer än de identiteter vi hela tiden visar upp i den yttre världen, vilka ofta bara är en bild av oss själva som vi har identifierat oss med och som vi tror att vi är. Men på djupet av oss själva är vi så mycket mer, och så mycket större, med så mycket mer potential att utforska och använda oss av. 

Bara vi vågar ta steget och gå den vägen där vi kan lära känna oss själva som den vi är och alltid har varit.

Mitt möte med dig som klient uppstår i intuitiv Närvaro, Nyfikenhet och Tålamod. Jag möter dig där du är just nu. För att du sakta ska kunna öppna upp och lära känna din kropp och sakta förstå att din kropp hänger ihop med dina känslor och ditt inre liv. Att kroppen har ett kroppsminne och en kroppskänsla.

Jag som Rosenterapeut kan hjälpa dig i den här processen med att acceptera och lära känna dina känslor som uppstår, för att du så småningom ska kunna äga dem. Så att du ska hitta dit där du ska kunna ta ansvar för vad du känner och kunna agera och ta ett val utifrån vad du behöver göra för att du ska må bra. 

Jag som Rosenterapeut har inte några svar, jag kan bara ställa frågor som hjälper dig att hitta dina egna svar och din egen sanning. Och vara det stöd som du behöver i den här processen. 

Jag är också keramiker, där jag arbetar fram mina projekt ofta på liknande  intuitiva sätt som i Rosenmetoden,  genom den kreativa arbetsprocessen.
Vill du veta mer om mig kan du också gå in på min hemsida för min konstnärliga verksamhet www.gunillamariaakesson.se

Du är välkommen att boka din tid för Rosenbehandling.
Behandlingen tar ca 70 min. och kostar 800 kr.
Jag ger Rosenbehandlingar i Komstad utanför Gärsnäs på Österlen.
Mina kontaktuppgifter hittar du under länken kontakt.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund