Om mig

Jag heter Gunilla Maria Åkesson, jag bor och arbetar i Komstad utanför Gärsnäs på Österlen.
Jag och har arbetat med Rosenmetoden sedan 2011. Jag arbetar också som konstnär med lera som material. Båda dessa arbeten handlar väldigt mycket om det samma. Att intuitivt känna in och lyssna till vad som är viktigt.

Rosenmetoden Varför jag började arbeta med Rosenmetoden handlade mycket om att jag har alltid varit intresserad av livet och dets processer. Det har gjort att jag alltid har sökt och hittat. Jag har aldrig kunnat acceptera att saker bara är som de är, utan har alltid velat vidare och velat förstå varför det är som det är. Nu har mycket av mitt sökande blivit erfarenheter, mina omedvetna mönster och göranden styr inte mitt liv på samma omedvetna sätt som tidigare, mina egna processer har lagt sig, livet går vidare på nya stigar med nya utmaningar, en av dem är mitt arbete som Rosenterapeut.

Rosenmetoden har varit en stor hjälp för mig på min egen väg, metoden har gett mig möjligheten att våga bege mig in i det ordlösa, där känslan och kroppen får ”tala”. Genom att låta känslan komma först och så ta emot förståelsen.  Att kunna förstå och lära känna mitt känsloliv och dess nyanser genom kroppen. En metod där orden finns, men där kroppen och känslan får lov att uttrycka sig först, och därefter kommer också orden och förståelsen, då man är klar för det. 
Detta har gett mig en ökad närvaro och livsglädje i livet, konsten att njuta av nuet.

i processen börjar man förstå att en obehaglig känsla inte bara är obehaglig den kan också vara befriande när man har vågat möta den och acceptera att den är en del av mig, precis som alla de andra känslorna som man lättare accepterar för att de är mer behagliga. 

Och det mest spännande för mig som rosenterapeut är att se hur också mina klienter lär känna sin kropp och hur de sakta förstår att deras kropp hänger ihop med deras känslor och inre liv. Att kroppen har ett kroppsminne och en kroppskänsla.

Jag är också keramiker, där jag arbetar fram mina projekt ofta på liknande  intuitiva sätt som i Rosen,  genom den kreativa arbetsprocessen.
Vill du veta mer om mig kan du också gå in på min hemsida för min konstnärliga verksamhet www.gunillamariaakesson.se

Du är välkommen att boka din tid för Rosenbehandling.
Behandlingen tar ca 70 min. och kostar 700 kr.
Jag ger Rosenbehandlingar i Komstad utanför Gärsnäs på Österlen.
Mina kontaktuppgifter hittar du under länken kontakt.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund