Om Rosenmetoden

Rosenmetoden – handlar om förändring

Rosenmetoden är en mjuk, respektfull och närvarande behandling.
Genom beröringen slappnar musklerna av, andningen blir friare och känslor frigörs.
Det kan ge ökad självkännedom samt ökad fysisk och psykisk rörlighet.
Rosenmetodens beröring stimulerar kroppens egna hormoner för välmående.

Rosenmetoden har fått sitt namn efter Marion Rosen. Hon utvecklade metoden som sjukgymnast i Berkley, Kalifornien. Hon upptäckte med tiden sambandet mellan spänningar i muskulaturen och förträngda känslor.

Rosenmetoden är en mjuk och inkännande beröring, som syftar till att lösa upp muskelspänningar. Behandlingen bidrar till djup avspänning och en ökad kroppsmedvetenhet, den går också på djupet och väcker minnen till liv.

Livet formar oss 
”Spänningen i kroppen är den historia du inte kunde berätta”Marion Rosen

Allt efter som livet formar oss lär vi oss att hålla tillbaka och ta kontrollen på våra känslor.  Kanske fostrades vi till att inte bli arga, inte gråta eller i att inte vara för glada och uppspelta, den här övervakande rollen har vi sedan tagit över själva för att klara av att anpassa oss till livet. Det som en gång var ett sätt att överleva eller hantera vår omgivning kan så småningom börja ta sig uttryck smärta, spänningar i kroppen eller humörsvängningar. 

Rosenmetoden handlar om att tillåta sig att känna de känslor som inte fick utrymme då något hände. Rosenmetoden handlar också om att tillåta sig att vara den man är och att respektera sina känslor. 
I den processen lär du känna din kropp och dina egna känslor och du kan då hämta tryggheten i dig själv och få en djupare livskänsla.

”Det handlar om förändring – från den person du tror att du är till den du verkligen är” Marion Rosen

Forskning visar att Rosenmetoden kan ge:

Förbättrad psykisk hälsa

Förbättrad fysisk hälsa

Ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar

Stöd i personligt växande

Utökad kraft att genomföra livsändringar

Rosenmetoden kan vara ett alternativ för dig;

– som lider av fysisk smärta
– som har muskelspänningar 
– som lider av sömnlöshet eller trötthet
– som har svårt att slappna av i en stressad vardag
– som vill uppnå ett större kroppsmedvetande
– som söker ett bättre välbefinnande och ökad självkännedom
– som söker en fysisk eller känslomässig förändring
– som söker djup avslappning

Rosenmetoden möter dig där DU är och låter dig möta det du är klar för att möta.

Behandlingen sker på en massagebänk genom att terapeuten med sin beröring låter dig känna på och bli medveten om musklernas spänning. Med hjälp av terapeutens stöttande närvaro kan du börja känna igen, acceptera och öppna upp för känslan eller minnet som kan finnas i ditt undermedvetna. 

Många av oss är inte vana att lyssna till våra kroppar eller våra känslor. Vi vet kanske inte ens om att kroppen har ett ”språk” som vi kan lyssna till. Rosenmetoden hjälper oss att lära känna det här ”språket” och använda det genom att följa med i vad som händer i kroppen både fysiskt och känslomässigt genom beröringen under behandlingen.  

Den inlärningsprocessen kan ta både kort och lång tid att lära känna, men den pågår i det undermedvetna ”i sin egen tid” och man måste ge kroppen tid och möjlighet att förstå vad som pågår, att ge den en chans att släppa sitt försvar som har varit viktigt så länge och invänta att den faktiskt har något att berätta för oss. 

Rosenmetoden är inte en metod som ”fixar” något. Men tillåter oss att uppleva det som ligger gömt och glömt. Och ger oss chansen att bli mer av det som vi verkligen är.

Forskning visar att beröring inverkar på hormonproduktionen i kroppen. Stresshormonet kortisol minskar medan “lugn och ro” hormonet oxytocin ökar. Beröring ökar immunförsvaret.

Vill du veta mer om rosenmetoden gå in på Kroppsterapeuternas hemsida:  

www.kroppsterapeuterna.se
Här finns mer information om behandlingsmetoden och om den forskning på Rosenmetoden som pågår.

Rosenmetoden är avdragsgill för företag som friskvård för anställda.

Om mig

Jag heter Gunilla Maria Åkesson, jag bor och arbetar i Komstad utanför Gärsnäs på Österlen.
Jag och har arbetat med Rosenmetoden sedan 2011. Jag arbetar också som konstnär med lera som material. Båda dessa arbeten handlar väldigt mycket om det samma. Att intuitivt känna in och lyssna till vad som är viktigt.

Rosenmetoden Varför jag började arbeta med Rosenmetoden handlade mycket om att jag har alltid varit intresserad av livet och dets processer. Det har gjort att jag alltid har sökt och hittat. Jag har aldrig kunnat acceptera att saker bara är som de är, utan har alltid velat vidare och velat förstå varför det är som det är. Nu har mycket av mitt sökande blivit erfarenheter, mina omedvetna mönster och göranden styr inte mitt liv på samma omedvetna sätt som tidigare, mina egna processer har lagt sig, livet går vidare på nya stigar med nya utmaningar, en av dem är mitt arbete som Rosenterapeut.

Rosenmetoden har varit en stor hjälp för mig på min egen väg, metoden har gett mig möjligheten att våga bege mig in i det ordlösa, där känslan och kroppen får ”tala”. Genom att låta känslan komma först och så ta emot förståelsen.  Att kunna förstå och lära känna mitt känsloliv och dess nyanser genom kroppen. En metod där orden finns, men där kroppen och känslan får lov att uttrycka sig först, och därefter kommer också orden och förståelsen, då man är klar för det. 
Detta har gett mig en ökad närvaro och livsglädje i livet, konsten att njuta av nuet.

i processen börjar man förstå att en obehaglig känsla inte bara är obehaglig den kan också vara befriande när man har vågat möta den och acceptera att den är en del av mig, precis som alla de andra känslorna som man lättare accepterar för att de är mer behagliga. 

Och det mest spännande för mig som rosenterapeut är att se hur också mina klienter lär känna sin kropp och hur de sakta förstår att deras kropp hänger ihop med deras känslor och inre liv. Att kroppen har ett kroppsminne och en kroppskänsla.

Jag är också keramiker, där jag arbetar fram mina projekt ofta på liknande  intuitiva sätt som i Rosen,  genom den kreativa arbetsprocessen.
Vill du veta mer om mig kan du också gå in på min hemsida för min konstnärliga verksamhet www.gunillamariaakesson.se

Du är välkommen att boka din tid för Rosenbehandling.
Behandlingen tar ca 70 min. och kostar 700 kr.
Jag ger Rosenbehandlingar i Komstad utanför Gärsnäs på Österlen.
Mina kontaktuppgifter hittar du under länken kontakt.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Kontakt

RosenmetodenGunilla Maria Åkesson

Du är välkommen att boka din tid för behandling.
Jag ger Rosenbehandlingar i Komstad utanför Gärsnäs på Österlen.
En behandling tar ca 70 minuter och kostar 700 kr.

Listarum 203, 27296 Gärsnäs
Tel. 0734157118
gunilla@gunillamariaakesson.se

Jag är medlem i Kroppsteraputernas Yrkesförbund